”Med engelska i fokus utvecklar vi nästa generations globala medborgare”

VIGS - Det här är vi

Språket
Genom att ha undervisning på engelska kommer eleverna få en nivå på sin engelska som inte är möjlig att nå i den vanliga grundskolan.
Gemenskap
Skolan är en liten skola där elever och
lärare känner varandra väl.
Det här är en förutsättning för att skapa en
lugn och trygg miljö där fokus kan läggas på lärande.
Trygghet
Med internationella pedagoger, utbildning på engelska, en lugn och trygg miljö samt Växjös bästa skolmat ger vi på Växjö internationella grundskola eleverna förutsättningar för att lyckas som inte finns någon annanstans i kommunen.
Växjö Internationella Grundskola grundades i augusti år 2010 och hade det första året verksamhet för årskurs 6 & 7. Skolan som ligger belägen på Norremarksområdet är sedan år 2013 en komplett F-9 skola med fritidsverksamhet. Vi ger Växjö med omnejd grundskoleelever möjligheten att bli tvåspråkiga. Detta gör vi genom extra undervisning i engelska av lärare med engelska som modersmål samt upp till hälften av övrig undervisning på engelska.

Vi erbjuder:
Utbildning av hög kvalitet
Lugn och trygg skolmiljö
Fräscha lokaler
Internationella pedagoger
Växjös bästa skolmat
Egen matsal och egen idrottssal