Information om läsårstider, lov, studiedagar och övriga schemabrytande aktiviteter finns på Admentum.
Likaså finns kontaktuppgifter till lärare och skolsköterska på Admentum.

Du som förälder med barn på skolan har en egen inloggning till Admentum där du utöver ovanstående kan följa ditt barns utveckling. Du kan se resultat på prov och inlämningsuppgifter samt IUP (åk 1-5) och betyg (åk 6-9). Även ditt barns närvaro, sjukanmälan och ledighetsansökan hanteras via detta system.

Har du problem att logga in på Admentum? Kontakta Magnus Lindwall, vår skoladministratör.

De yngre klasserna och fritids har även Instagramkonton som skapas klass/gruppvis, som du som förälder är mer än välkommen att följa.

Du är även välkommen att följa våra olika aktiviteter på vårt Facebookkonto: https://www.facebook.com/vaxjointernationellagrundskola/