Växjö Internationella Grundskola är en friskola som erbjuder en lugn lärandemiljö med undervisning på både svenska och engelska. Skolan grundades augusti 2010 och startade då med två klasser. År 2012 flyttade vi in i nyrenoverade lokaler på Norremarksvägen 8 och sedan 2013 är vi en komplett enparallellig F-9 skola. I dagsläget har vi ca 235 elever och 35 anställda.

Även om vi har vuxit mycket sedan starten, ligger vår styrka i det lilla och familjära, där varje elev blir sedd och pedagoger och elever känner varandra väl. I åk F-3 är det 20 elever i varje klass, och storleken ökar sedan successivt till 26 elever per klass i åk 6-9.

Engelska i fokus
Det finns absolut inget krav på att man ska kunna engelska när man börjar F-klass. Vi ökar successivt mängden engelska under hela skoltiden. Målet är att eleverna, när de går ut åk 9, ska känna sig lika bekväma med engelska som med svenska. Detta mål jobbar vi mot genom mer undervisning i engelska av lärare med engelska som modersmål samt upp till hälften av övrig undervisning på engelska. Att en del av skolans elever har engelska som modersmål ökar även skolans internationella karaktär.

Omvärldskontakter
Vi är övertygade om att genom omvärldskontakter, i form av så väl fysiska studiebesök/utflykter som digitala möten, skapar vi en större förståelse för den värld vi lever i. Vi gör studiebesök/utflykter till exempelvis Kalmar Slott, bondgård, reningsverk, glasbruk, utvandrarhajk, kulturarvscentrum m.m. De digitala mötena handlar om allt från ett virtuellt studiebesök inne i regalskeppet Vasa (där man får se mer än man kan göra vid ett fysiskt besök!) till att chatta med ungdomar från andra länder om mänskliga rättigheter.

Vi är övertygade om att genom engelskan och omvärldskontakter blir våra elever rustade för att möta morgondagens arbetsmarknad, oavsett vilken väg de väljer framöver.

”Med engelska i fokus utvecklar vi nästa generations globala medborgare”

Skolans målsättning är:
• Vi respekterar och inkluderar alla.
• Vi har en lugn och trygg skolmiljö.
• Vi strävar efter att vi alla ska bli tvåspråkiga genom att vi undervisar på både svenska
och engelska.
• Vi arbetar för att få en god förståelse för vår omvärld.

Vi erbjuder:
• Utbildning av hög kvalitet
• Lugn och trygg skolmiljö
• Fräscha lokaler
• Internationella pedagoger
• Egen matsal. Maten levereras från Restaurang Norremark.
• Egen idrottssal och samtliga övriga specialsalar (laborationssal, slöjd, musik, bild, hemkunskap)

Vi har en låg personalomsättning och en god behörighet bland våra lärare, vilket vi är väldigt stolta över. Det skapar en trygghet och kontinuitet för såväl elev, förälder som anställd. Skolinspektionens skolenkäter visar att vårdnadshavarna är mer nöjda än rikssnittet. Detta gäller inom samtliga undersökta områden under samtliga år. (2015, 2017, 2019). Även personal och elever är mer nöjda än genomsnittet på så gott som samtliga områden.