Henrik Lacko
Rektor samt franska & SO
Email: henrik.lacko@vigs.se

Anna-Karin Nilsson
Rektor samt matematik & NO
Email: anna-karin.nilsson@vigs.se

Michaela Wahlfrid Perotto
Lärare i förskoleklassen
Email: michaela.wahlfrid@vigs.se

Mario Scherrer
Lärare i Tyska/Svenska
Email: mario.scherrer@vigs.se

Marta Surbevski
Engelska, bild, SO, matematik & IKT
Email: marta.surbevski@vigs.se

Soley Blixt
Lärare i Engelska
Email: soley.blixt@vigs.se

Inoca Nord-Alserin
Lärare i åk 1 och Svenska i åk 4
Email: inoca.alserin@vigs.se

Lena Nillevik
Lärare i åk 2
Email: lena.nillevik@vigs.se

Sara Ramming
F-klass
Email: sara.ramming@vigs.se

Hanna Gustafsson
Lärare i matematik och NO på mellanstadiet
Email: hanna.gustafsson@vigs.se

Lilian Nyman
Speciallärare
Email: lilian.nyman@vigs.se

Kristian Pettersson
Lärare i idrott-och hälsa & SO
Email: kristian.pettersson@vigs.se

Maria Söderlind Jonasson
Fritids
Email: maria.soderlind@vigs.se

Magnus Lindwall
Fritids
Email: magnus.lindwall@vigs.se

Justin Persson
lärare i Franska & musik
Email: justine.persson@vigs.se