Complete the form below in order to apply for a place for your child at Växjö Internationella Grundskola.

  Information about your child

  Social security number (ååmmdd-nnnn)

  Year

  Start year

  Name

  Surname

  Comments

  Choose language

  Language

  Other main language than Swedish

  Present school

  Present school

  Phone number

  Present teacher

  Phone number

  Parent 1

  Name

  Surname

  E-mail

  Social security number

  Street

  Zip code

  Postal address

  Home phone

  Cell phone

  Work phone

  Parent 2

  Name

  Surname

  E-mail

  Social security number

  Street

  Zip code

  Postal address

  Home phone

  Cell phone

  Work phone

  GDPR
  Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter.
  Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter i kraft (Dataskyddsförordningen)*.
  Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller de nya kraven.

  Genom att klicka i kryssrutan så ger du ditt samtycke till att Nordic International School Kronoberg hanterar era och ert barns personuppgifter i sin administration av kön.
  För mer information kontakta skolan:
  *Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.
  Jag godkänner:

  [bws_google_captcha]