Behöver man några speciella förkunskaper i engelska för att börja på skolan?
Nej, det räcker med de kunskaper som eleven har fått i sin tidigare skola.


Kostar utbildningen något?
Nej, utbildningen är gratis.


Vilka elever tas in på skolan?
Alla elever är välkomna. När det finns fler ansökande än platser är det den som anmält sig först som kommer in.


Hur anmäler man sig till skolan?
För att anmäla sig gäller det att fylla i formuläret på hemsidan.


Vid övriga frågor, maila till info[at]vigs.se